top of page
Vyhledat
  • nicolelisa9

Psychomotorický vývoj dítěte

Aktualizováno: 6. 6. 2021

Psychomotorický vývoj dítěte je složitý a ucelený proces, který zahrnuje mnoho složek, jako například hrubou motoriku, kam patří mimo jiné otáčení se z bříška na záda, lezení po čtyřech, postavování se, chůze. Dále pak jemnou motoriku, kam řadíme především práci rukou, manipulaci s hračkou a podobně. Psychomotorický vývoj dítěte zahrnuje taktéž dovednosti sociální, poznávací, mentální, vývoj v oblasti orální (zpracování potravy v ústech, příprava na řeč, řeč) a další. Tento vývoj je ontogeneticky zakódován v každém z nás.

Zjednodušeně řečeno v oblasti hrubé motoriky je to cesta miminka od narození, jak se pohybuje, vyvíjí, jak dozrává mozek, až do doby kdy začne samostatně chodit a může se hýbat, jak samo chce. Pro představu je celý tento postup je poskládaný jako jednotlivé kostičky na sobě. Pokud se nějaká kostička vynechá, tak bude tento článek chybět i ve všech vyšších dovednostech, které pak dítě dělá. A toto si nese ve vývoji dále, a mohou nastat projevy toho, že základ „ věže“ není dostatečně pevný. Pro představu stejně jako ve věži z kostek, když se nějaká kostička vychýlý, tak se může celá věž zbortit. K tomu pak napomůže i životní styl, málo pohybu, hodiny strávené ve školních lavicích, těžké aktovky, zatížení nevhodným sportem, rychlý růst apod. Proto tak záleží na tom, abychom měli dobré, pevné základy.

Zasádní je první rok života dítěte. Tempo motorického vývoje je velmi individuální. Hnacím motorem vývoje je vnitřní motivace dítěte. Existují sice tabulky motorického vývoje, ale je třeba mít na paměti, že přirozený fyziologický rozdíl dosažení vývojových milníků je plus mínus až 2 měsíce. Každé dítě má své specifické tempo vývoje a vyniká v jiné oblasti. Rodiče by se tedy rozhodně neměli znepokojovat, pokud dítě nedělá pokroky přesně podle tabulek. Kojenec se vyvíjí plynule a jednotlivé dovednosti na sebe navazují. Není důležité, kdy jich dosáhne, ale aby je prováděl správně a žádnou etapu nepřeskočil.

Na samotném „startu“ na tom nejsme stejně.

Co všechno může vývoj ovlivnit?

Průběh těhotenství - psychická pohoda a zdravotní stav matky, výživa, léky a celkový průběh těhotenství, vícečetné těhotenství, délka těhotenství atd.

Samotný průběh porodu – císařský řez, předčasný porod, protahovaný porod, porod kleštěmi či zvonem, porod koncem pánevním atd.

Podmínky po porodu – manipulace s dítětem, výživa, prostředí

Zdravotní stav dítěte – apgar skóre po porodu, míra, váha, vrozené vady, nemoci, úrazy, očkování

Dědičnost - tělesná konstituce, délka svalů, svalové napětí, povaha (bystrost, zvídavost, rozhodnost,citlivost, ostýchavost, náladovost, vytrvalost atd.).

Rodina - je pro vývoj dítěte nezastupitelná. Dítě se do rodiny rodí, od svých rodičů dostává genetickou výbavu. Rodina má rozhodující vliv na celkový rozvoj jeho osobnosti, zvláště v nejranějším období jeho dětství, a to v oblasti tělesné, duševní i sociální.

Toto je jen pouhý zlomek toho co všechno nás ovlivní na úplném začátku!


V kojeneckém období si dítě vytváří první pohybové vazby, kojenec se naučí lézt, sedět a naučí se i základy chůze. V tomto bychom se měli řídit pravidlem, že pozice do, které se dítě nedostane samo, není pro něho vhodná. Proto Miminko z podložky zvedáme vhodnými způsoby, na rukách ho nosíme v pozicích odpovídajících jeho věku a aktuálnímu stavu motorického vývoje, nestavíme dítě na nožičky, dokud se samo nepostaví. Neposazujeme, dokud se dítě samo neposadí apod. Opakováním nevhodné činnosti se fixují špatné pohybové vzorce a následkem bývají v pozdějším věku problémy s pohybovým aparátem. Kosterní systém je v prvních letech života velmi měkký, chrupavčitý a velice snadno dojde k jeho strukturálnímu poškození.

Motorický vývoj dítěte nejvíce podpoříme správnou manipulací s miminkem, motivací a hraním si s dítětem. Na vše si pak dítě přijde samo, až přijde v jeho vývoji ten správný čas.


84 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Básničky, které znáte ze cvičení

Vyslyšela jsem přání mnoha rodičů a tak zde po rozkliknutí najdete alespoň několik oblíbených básniček, které můžete s dětmi doma trénovat.

Comments


bottom of page